Bezoek aan UNHCR en UNICEF

Bezoek aan UNHCR en UNICEF

Persbericht
 

Bezoek aan UNHCR en UNICEF

Bisschop Gérald Caussé, presiderend bisschop van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en zijn vrouw, Valérie, hebben op 21 oktober 2016 in het Zwitserse Genève met functionarissen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) gesproken. Ze werden vergezeld door ouderling Robert en zuster Joy Orton, die in Genève bij de Verenigde Naties als vertegenwoordigers van de kerk werkzaam zijn, en door Gilles François, Europees gebiedsmanager welzijnszorg van de kerk.

Mw. Kelly Clements, afgevaardigde van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, bedankte bisschop Caussé voor de steun van de kerk. Tijdens de bijeenkomst aan de hoofdzetel van het UNHCR waren mw. Clements en bisschop Caussé het eens over de behoefte aan zelfredzaamheidsprogramma’s en aan samenwerking bij noodsituaties in crisisgebieden. Toen haar gevraagd werd hoe de kerk kon helpen, vroeg mw. Clements om de gebeden van de leden en ook om hulp bij het verspreiden van de boodschap dat nationale en plaatselijke overheden, gemeenschappen, kerken en bedrijven moeten samenwerken om vluchtelingen te helpen.

Het UNHCR werd in 1950 in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog opgericht om miljoenen Europeanen te helpen die gevlucht waren of hun huis verloren hadden. De organisatie kreeg drie jaar de tijd om haar werkzaamheden te verrichten, waarna zij ontbonden zou worden. Ze is vandaag de dag, inmiddels 65 jaar later, nog steeds hard aan het werk om vluchtelingen wereldwijd te beschermen en bij te staan. Er zijn immers ongeveer 65,3 miljoen noodgedwongen vluchtelingen in de hele wereld.

UNHCR wordt vrijwel uitsluitend door vrijwillige bijdragen gefinancierd, hoofdzakelijk door overheden, maar ook door intergouvernementele organisaties, bedrijven en personen. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft sinds januari 2005 ettelijke miljoenen euro’s aan het UNHCR geschonken. De kerk heeft ook bijdragen in natura gedaan, zoals constructies en tenten.

Later die dag vond er aan de wereldwijde hoofdzetel van UNICEF een bijeenkomst plaats. Bisschop en zuster Caussé spraken er met David Evans, hoofd wereldwijde filantropie, en Sarah Crowe, woordvoerster voor de crisiscel van UNICEF in Genève. Leslie Goldman, vice-voorzitter van het Amerikaanse fonds van UNICEF was ook aanwezig. Mw. Crowe gaf een presentatie over het werk dat UNICEF met betrekking tot de huidige Europese vluchtelingencrisis verricht heeft. Het werk van UNICEF is echter veel uitgebreider dan deze crisis en men tracht in andere delen van de wereld samenwerkingsverbanden te sluiten. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld kunnen de sterke leden een rol spelen in de samenwerking tussen de kerk en deze organisatie.

‘Ik ben erg gelukkig dat deze grote organisaties de kerk hoog inschatten. Er was een erg fijne sfeer in deze bijeenkomsten. Dat was voor mij een duidelijk signaal dat we deze organisaties moeten blijven steunen in hun hulpverlening aan de armen en behoeftigen in de hele wereld’, aldus bisschop Caussé.

UNICEF is een toonaangevende humanitaire en ontwikkelingsorganisatie die wereldwijd voor de rechten van het kind vecht. Ze zorgt voor veilig onderdak, voeding, bescherming in rampspoed en conflicten, maar ook voor prenatale zorg, zuiver water, hygiëne en onderwijs. De organisatie werd in 1947 opgericht en werkt sindsdien aan het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen. UNICEF heeft veel programma’s die in de verschillende behoeften van kinderen in de hele wereld voorzien.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.