Familysearch: stamboomonderzoek voor iedereen toegankelijk dankzij samenwerking

Familysearch: stamboomonderzoek voor iedereen toegankelijk dankzij samenwerking

Nieuwsartikel

 

In hun nummer van januari-maart 2017 vermeldt de Vlaamse Stam, tijdschrift voor Genealogie het enorme werk dat FamilySearch (voorheen GSU, Genealogical Society of Utah) heeft verricht voor het digitaliseren van duizenden gegevens. Van 1960 tot 2000 legden de vele medewerkers, veelal leden van de kerk hier in Vlaanderen (met name Robert Kempenaers uit Antwerpen en de familie Diels uit Turnhout), de Antwerpse bevolkingsregisters vast op microfilm. Van elke microfilm kreeg het Antwerpse stadsarchief, een kopie, die ze op hun buurt konden beschikbaar stellen aan de vele mensen die hun familiegeschiedenis willen opmaken.

Maar de technologie staat niet stil en de Mormoonse kerk blijft die vooruitgang aanwenden om het genealogisch werk dat we doen voor onze gestorven familieleden te faciliteren. Zo begon FamilySearch in 2015 de microfilms te converteren naar digitaal formaat. Ook daar kreeg het FelixArchief een gratis kopie van. Zo werd er een sterke win-winsituatie gecreëerd. Enige tijd geleden begonnen de medewerkers van het FelixArchief de 264.639 digitale beeldjes te structureren met het doel alles eenvoudig doorzoekbaar te maken op hun website.  Men kan alles bekijken op www.antwerpen.be/nl/overzicht/felixarchief. We zijn erg dankbaar voor diverse samenwerkingsverbanden die in de loop der jaren ontstaan zijn hier in Vlaanderen.   Op het einde van de rondgang in het Red Star line museum in Antwerpen bijvoorbeeld, kan iedereen met behulp van FamilySearch zijn eigen familieleden opzoeken.  Door zulke samenwerkingsverbanden kunnen leden én niet-leden op diverse plaatsen en via tal van internetmogelijkheden, gebruik maken van het doortastende werk dat door velen geleverd wordt. 

Iedereen is welkom in de centra voor genealogie die kerkleden doorheen Vlaanderen bedienen.  Iedereen kan gratis en vrijblijvend ondersteuning krijgen voor het opmaken van hun stamboom.  Ook bezoeken met groepen aan onze centra of workshops kunnen worden georganiseerd.

Graag meer informatie?  publicaffairs@hld-antwerpen.be

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.