Herinwijding Freibergtempel

Herinwijding Freibergtempel

Persbericht

President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op zondag 4 september 2016 in drie diensten de Freibergtempel (Duitsland) heringewijd, die aanzienlijk gerenoveerd en uitgebreid is. De diensten werden naar kerkgebouwen in Duitsland, Hongarije, Polen, Roemenië en Tsjechië uitgezonden, waardoor duizenden heiligen der laatste dagen deel konden nemen. Die landen maken deel uit van het tempeldistrict Freiberg.

Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen, ouderling Patrick Kearon van de Zeventig en president van het gebied Europa en bisschop Gérald Caussé stonden president Uchtdorf bij. Hun vrouwen, Harriet Uchtdorf, Susan Bednar en Valérie Caussé, vergezelden hen.

Vóór de herinwijding kwamen ruim vijfhonderd mormoonse jongeren uit het tempeldistrict op 3 september 2016 bijeen om aan een culturele viering deel te nemen, waarin hun geestelijk en cultureel erfgoed en de rijke geschiedenis van het gebied aan bod kwamen. De twaalf- tot achttienjarigen zongen, dansten en vertelden over de gevarieerde geschiedenis en de culturen die ze vertegenwoordigden. De culturele viering werd naar de landen in het tempeldistrict uitgezonden.

Ouderling Patrick Kearon sprak de jongeren uit de verschillende Europese landen ook toe:

De herinwijding is een prachtig moment. De tempel was onbeschikbaar terwijl hij werd verbeterd en gezuiverd en ik denk dat iedereen zich verheugd in het feit dat  dat ze opnieuw kunnen komen en heilige verordeningen verrichten'. 

De tempel is voor ruim 52.000 mormonen in Europa bestemd en staat op Hainichener Strasse 64 in het Duitse Freiberg, nabij de historische stad Dresden. De kerk telt in Duitsland ruim 39.000 leden.

De tempel, die aanvankelijk in juni 1985 werd ingewijd, werd in februari 2015 voor renovatie gesloten. Hij is nu vijftien meter langer, heeft grotere, comfortabelere kamers en een nieuwe kelderverdieping met airco. Dit was de tweede renovatie van de tempel; de eerste vond in 2002 plaats.

Een verguld beeld van de engel Moroni, een profeet vanouds uit het Boek van Mormon die voor de heiligen der laatste dagen belangrijk is vanwege zijn rol in de herstelling van het evangelie van Jezus Christus, troont op de torenspits van het gebouw van tweeduizend vierkante meter.

Van 8 tot en met 27 augustus 2016 werden er gratis open dagen gehouden, waardoor mensen de gelegenheid kregen om de tempel binnen te bezichtigen. Meer dan twintigduizend mensen kregen een rondleiding door de tempel.

Er zijn in het gebied Europa ook tempels in Den Haag, Kopenhagen, Helsinki, Frankfurt, Madrid, Stockholm, Bern, Londen en Preston. In Lissabon, Parijs en Rome worden momenteel tempels gebouwd die later ingewijd worden. De kerk heeft wereldwijd 150 tempels in bedrijf en 31 tempels die aangekondigd of in aanbouw zijn.

Tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verschillen van de kerkgebouwen waar de leden hun zondagse erediensten houden. De tempel wordt als ‘het huis van de Heer’ beschouwd, waarin de leringen van Jezus Christus tot uiting komen in de doop, het huwelijk en andere ceremonies die het gezin voor eeuwig verenigen. Kerkleden krijgen er onderricht in het doel van het leven en sluiten verbonden waarmee ze beloven Jezus Christus en hun medemens te dienen.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.