OPROEP AAN DE MEDIA: De ‘Mormoonse’ kerk heeft niets te maken met polygamie

OPROEP AAN DE MEDIA: De ‘Mormoonse’ kerk heeft niets te maken met polygamie

Officiële verklaring

Vaak wanneer polygamie het gestelde onderwerp is, verwijst de media  ten onrechte naar de ‘Mormoonse Kerk in Salt Lake City’.  Er zijn in Utah inderdaad kernen van polygame gemeenschappen maar die hebben, sinds het einde van de 19de eeuw, niets meer te maken met de officiële Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,  ook wel Mormonen genoemd.

Naar aanleiding van de uitzending over een polygaam gezin op de televisiezender  Acht en aanverwante publicaties in diverse kranten, hebben we besloten een oproep te doen aan de media om onze officiële naam accurater te gebruiken en polygamie niet meer te verbinden met de ‘Mormoonse’ kerk.  

De verwarring is voor ons niet nieuw. Polygamie is inderdaad een deel van onze kerkgeschiedenis. Dit speelde echter een actieve rol in slechts één generatie. In 1890 onderschreef de toenmalige President van de Kerk Wilford Woodruff het Manifesto1 dat een einde maakte aan polygame huwelijken .  In 19042 kwam er een tweede Manifesto dat excommunicatie instelde voor leden die de kerkwet niet wilden volgen.   Het nieuwe beleid werd door enkele groepen niet aanvaard met als gevolg hun afscheuring van de Kerk.   Deze groeperingen vallen heden ten dage onder de noemer ‘Mormoons fundamentalisme’ en onderscheiden zich dus van de mainstream Latter Day Saints  in de VS.   De naam ‘Mormonen’ wordt vaak gebruikt voor beiden en dus vaak incorrect gebruikt  in documentaires,  boeken, persberichten en  diverse publicaties.

Vanwege de zeer hardnekkige en voortdurende misverstanden, heeft President Gordon B. Hinckley3, de voormalige President van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen  in 1998 de positie van de Kerk t.o.v. polygamie nogmaals heel duidelijk gesteld:

 ‘Deze kerk heeft niets te maken met polygame praktijken.  Zij zijn géén leden van deze Kerk.  Wanneer onze leden zich inlaten met deze praktijken of in een polygaam huwelijk leven, worden ze geëxcommuniceerd.  Dit is de zwaarste  sanctie die de Kerk kan opleggen.  Een polygaam huwelijk is niet enkel een overtreding van de burgerlijke wet, het is ook een overtreding van Gods wet’ (Hinckley, 1998).

Met respect voor de pioniers die de basis voor onze wereldkerk hebben gelegd,  is polygamie en aanverwant gedachtengoed, iets uit de ver verleden tijd. De huidige leden hebben  weinig tot geen affiniteit met deze thematiek.  Elke vorm van fundamentalisme staat trouwens ver weg van onze dagelijkse keuzes.  

Toch worden we 126 jaar later, zelfs  op een ander continent nog steeds geconfronteerd met de vraag of toespeling: “hoeveel vrouwen hebben jullie?”.   Het anachronisme is frustrerend, maar vooral kwetsend.  Leden van de Kerk houden monogame huwelijksrelaties en alle andere gezinsaspecten hoog in het vaandel.  Het is de kern van al onze levensaspecten en leerstellingen.    Nieuwe leden, kinderen en jongeren lijden zelfs onder de verkeerde opvattingen die verspreid blijven.  Ook voor meer doorwinterde leden staat het soms authentieke eerlijke ontmoetingen in de weg.

De misvattingen wordt onder andere in de media telkens weer gevoed;  door onwetendheid, door onachtzaamheid of nalatigheid,  tijdsgebrek..   We gaan er van uit dat een journalist streeft naar juiste informatie te krijgen en te geven.  Is deze verwachting naar integriteit gerechtigd?  Het is jammer dat 16 miljoen mensen worden gestigmatiseerd door enkele duizenden.   Ook andere levensbeschouwingen en religies gaan gebukt onder dit mechanisme.  De media zou daar een constructievere rol in kunnen spelen.

De Kerk van Jezus Christus legt een grote openheid aan de dag.  In de diverse, overigens zeer toegankelijke websites vindt de eerlijke zoeker alle antwoorden die er gegeven kunnen worden over geschiedenis, dagelijks leven, leerstellingen…  ook de moeilijke items komen aan bod en worden verklaard.    

Mogen we dan bij deze respect vragen voor onze naam, onze geschiedenis, onze geloofsovertuigingen, onze leden?  We vragen beleefd uw publicaties en uitzendingen aan te passen en de verwarring rond de toepassing van polygamie weg te nemen.   We vertrouwen op uw journalistieke en persoonlijke integriteit en de wil om correct geïnformeerd te zijn en als dusdanig te informeren.  Ook als  lezer en tv-kijker is het prettig om te kunnen vertrouwen op de juistheid van de informatie die u geeft.   

https://www.lds.org/topics/plural-marriage-and-families-in-early-utah?lang=eng

Vragen, ook over andere items, zijn steeds welkom.

We zullen deze oproep posten op onze mediasite: www.mormonenmedia.be

Met respect en erkentelijke groeten,

M. Van Laere

Director Public Affairs Ring Antwerpen

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen.

Noten:

[1] Woodruff, W. (1890). Officiele verklaring 1. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Utah, Salt Lake city.

[2] Woodruff, W. (1904). Officiele verklaring 2.

[3] Hinckley, G.B. (1998).  What are people asking about us? Ensign, oktober 1998.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.