President Dieter F. Uchtdorf bezoekt geboortestad en bemoedigt Europese leden

President Dieter F. Uchtdorf bezoekt geboortestad en bemoedigt Europese leden

Persbericht

President Dieter F. Uchtdorf is lid van het Eerste Presidium, het hoogste bestuursorgaan van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. In mei 2016 bezocht hij gedurende twee weken Europa. Hij sprak er met leden en vrienden van de kerk in zes landen en bracht hun boodschappen van geloof en vreugde.

‘Zijn bezoek heeft ons allen opgebouwd en heeft hen die het moeilijk hebben, getroost’, aldus ouderling Patrick Kearon, president van het gebied Europa van de kerk. ‘Ze zullen de persoonlijke gesprekken met president Dieter F. Uchtdorf nooit vergeten. Hij heeft hun duidelijk gemaakt dat Jezus Christus hun vriend en Heiland is en hen aangespoord om tot Hem te komen.’

President Uchtdorf woonde in Tsjechië twee historische bijeenkomsten bij.

De eerste vond plaats op 15 mei, pinksterzondag. Op deze christelijke feestdag zag president Uchtdorf toe op de stichting van de ring Praag, de eerste ring van de kerk in Tsjechië. Honderden trouwe leden kwamen bijeen voor een eredienst en steunden Martin Pilka als de eerste president van de ring, en Michal Hanzal en Roman Čadeni als zijn raadgevers.

Op donderdag 19 mei keerde president Uchtdorf terug naar Ostrava in het noordoosten van Tsjechië, de stad waar hij tijdens de beroering van de Tweede Wereldoorlog uit Duitse ouders geboren is.

In februari vertelde president Uchtdorf in een interview dat zijn familie tijdens zijn jeugd twee keer hun huis moest achterlaten. Hij spoorde de leden van de kerk aan om mededogen te hebben met de vluchtelingen die Europa binnenstromen. Tijdens zijn bezoek aan Europa stelde hij in Brussel samen met jongeren en andere vrijwilligers hygiënepakketten voor vluchtelingen samen. Hij bezocht ook het vluchtelingenkamp in het Tsjechische Havířov om er meer te weten te komen over de vluchtelingen die daar hulp krijgen.

President Uchtdorf sprak op haardvuuravonden en in conferenties in België, Frankrijk, Zwitserland, Engeland en Noord-Ierland duizenden leden toe. Hij bemoedigde zendelingen in Brussel, gaf plaatselijke leiders instructie in Zürich en gaf raad aan public-affairsbestuurders in Manchester.

President Uchtdorf is op 3 februari 2008 geroepen als tweede raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

De leden van het Eerste Presidium zijn bijzondere getuigen van Jezus Christus. Ze zijn geroepen om wereldwijd over Hem te spreken en van Hem te getuigen. Op hun vele reizen spreken ze grote groepen leden en andersgelovigen toe. Ze bemoedigen hen en instrueren plaatselijke leiders.

Link naar een video met ondertiteling van het bezoek.

Link naar artikel waarin President Dieter F. Uchtdorf terugdenkt aan zijn persoonlijke ervaring als vluchteling (Engels)

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.